Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
www.alisatextile.com

Това е нашата Политика за поверителност. Тук обясняваме начините, по които събираме и обработваме личните данни на нашите посетители. Политиката също така предоставя информация за правата на субекта на данните и нашите данни за контакт.

Какви видове данни събираме?
Уебсайтът може да изисква определена информация за вас, за да осигури максимално потребителско изживяване и пълен достъп до нашите услуги. Ако определена услуга на Уебсайта изисква, може да ви помолим да предоставите определена лична информация, като например: 1) имена; 2) валиден имейл адрес; 3) предпочитания или обратна връзка; 4) адрес за доставка; 5) допълнителни данни (потребителско съдържание и/или запитване). Личните данни могат да бъдат събирани и при поискване, свързано с упражняването на правата на субекта на данните, както е описано по-долу.

Как събираме тези данни?
Личните данни могат да бъдат събирани по следните начини (съвместно и поотделно): 1) когато са предоставени лично и доброволно от Вас; 2) чрез бисквитки и други подобни решения, предназначени за оптимизиране на работата на уебсайта.

За изпълнението на определени функции нашият уебсайт може да събира данни от вашето крайно устройство, докато изпълнява стандартни дейности за нормалното функциониране на WEB операциите. По този начин могат да се събират и допълнителни данни, като например: 1) IP адрес; 2) тип браузър; 3) езикови настройки; 4) вид на устройството; тип операционна система.

Цели, правно основание и срок на съхранение
Ние използваме информацията, описана по-горе, за различни цели въз основа на съответните правни основания, а именно:

Операционна система

Лични данни: IP адрес, Тип браузър, Езикови настройки, Продължителност на потребителските сесии
Начин на събиране: Предоставя се лично от посетителя или се събира чрез бисквитки и други подобни решения.
Предназначение: за целите на предоставяне на пълната функционалност на Уебсайта
Правно основание съгласно GDPR: чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнение на договор (предоставяне на услуга – чрез интернет страница)
Период на съхранение: до 24 месеца* ( *след края на потребителска сесия)

 

Лични данни: Име и фамилия, E-mail адрес
Начин на получаване: Предоставя се лично от посетителя или чрез контактна форма
Предназначение: за целите на установяване на контакт; за официални, правни и/или системни предупреждения, правни цели.
Правно основание съгласно GDPR: чл. 6, ал. 1 а) – дадено съгласие за обработка на данните; изкуство. 6, ал. 1 в) – за спазване на законово задължение, приложимо спрямо администратора на данни; изкуство. 6, ал. 1 е) – за целите на нашите законни интереси
Период на съхранение: до 24 месеца* ( * или до оттегляне на съгласието)

 

Лични данни: E-mail адрес
Начин на получаване: Предоставя се лично от посетителя чрез регистрационната форма
Предназначение: за целите на създаване на потребителски профил на уебсайта
Правно основание съгласно GDPR: чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнение на договор (предоставяне на услуга – чрез интернет страница)
Период на съхранение: до деактивиране на потребителския профил

 

Лични данни: E-mail адрес
Начин на събиране: Предоставя се лично и доброволно от посетителя чрез формата за абонамент
Предназначение: за целите на абонамент за бюлетини
Правно основание съгласно GDPR: чл. 6, ал. 1 а) – предоставено съгласие за обработка на данните
Срок на съхранение: до оттегляне на съгласието

 

Лични данни: E-mail адрес
Начин на получаване: Предоставя се лично от посетителя при регистрация
Цел: за целите на изпращане на актуализации на акаунти и услуги, промени в политиката, актуализации на нашите T&C; изпращане на системни известия и съобщения, свързани с използването на уебсайта
Правно основание съгласно GDPR: чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнение на договор (предоставяне на услуга – чрез интернет страница)
Период на съхранение: до деактивиране на потребителския профил

 

Лични данни: имейл адрес, адрес за доставка, номер за проследяване, статус на поръчка и плащане
Начин на получаване: Предоставя се лично от посетителя при направена поръчка
Предназначение: за целите на сключване на договор (доставка на стоки)
Правно основание съгласно GDPR: чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнение на договора (доставка на стоки)
Период на съхранение: до 60 месеца* ( *или до разрешаване на правен спор между страните)

 

Защита на данни
Защитата на личните данни и информационната сигурност са сред основните ни приоритети. Ние прилагаме и прилагаме адекватни технически и организационни мерки, за да гарантираме сигурността на вашите лични данни и да ги защитим от всякакво случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, злоупотреба или неоторизиран достъп/разкриване.


С кого споделяме вашите данни?
Ще обработваме и споделяме лични данни само в съответствие с приложимите закони за защита на данните и поверителността. В определени ситуации, когато са налице съответните правни основания, можем да споделим вашите лични данни с публични органи (публична администрация, съдебни или правоприлагащи органи). Ние си запазваме правото да споделяме лични данни и/или информация за други посетители: 1) в отговор на призовки или съдебни разпореждания, за да установим, защитим или упражним нашите законни права или да се защитим срещу правни искове; 2) ако е необходимо за разследване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на незаконни дейности, измами или ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на всяко лице или собственост; 3) за защита и защита на нашите законни права или собственост, нашите услуги или техните потребители или всяка друга страна.

Когато направите поръчка, вашата лична информация ще бъде споделена или директно събрана от нашите доставчици на услуги, като например: доставчици на платежни услуги, складове и компании за доставка. Тези трети страни имат свои собствени политики за поверителност и всички дейности по обработка на данни ще се извършват в съответствие с техните съответни правила за поверителност.

Права на субектите на данни
Посетителите на уебсайта са субекти на данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) . Всеки субект на данни има следните права: 1) Право да бъде информиран; 2) Право на достъп; 3) Право на корекция; 4) Право на изтриване; 5) Право на ограничаване на обработването; 6) Право на преносимост на данните; 7) Право на възражение; 8) Право да не бъде обект на обработване, включително профилиране; 9) Право на подаване на жалба.

За да научат повече за правата си като субекти на данни, посетителите могат да посетят информационния уебсайт на Европейския комитет по защита на данните или уебсайта на своя национален надзорен орган.

Посетителите могат да упражняват правата си на субект на данни по всяко време. Те могат да ни изпратят заявка по обикновена поща или по имейл на hello@alisatextile.com . За тяхно улеснение те могат да използват нашата стандартна форма за запитване, достъпна за изтегляне от ТУК .

За да избегнем злоупотреби, ние си запазваме правото да поискаме допълнителни данни, за да установим самоличността на лицето, подало искането, и субекта на данните, за когото се отнася. Ще отговорим на исканията в рамките на два месеца. Ако сметнем за необходимо да удължим посочения срок, посетителите ще бъдат уведомени за удължаването и причините за това.

Може да откажем да обработим искания, които са неоправдано повтарящи се или застрашават поверителността на други субекти на данни. Ние ще предоставим на субектите на данни безплатно копие на личните данни, които се обработват, но си запазваме правото да начислим пропорционална такса в случай на повторение или прекомерност на исканията.

Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас, като използвате нашите данни за контакт по-долу.

 

Публикувано:

01.04.2022 г

Последна поправка:

няма

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Администратор на сайта

Алиса Креатив ЕООД

Местонахождение

Варна, България

Адрес на управление

Варна, ул. Деша Рязкова 5

ЕИК

206434265

Управител

Весела Димитрова

Телефонен номер

+359 889 013 241

Електронна поща

hello@alisatextile.com


 

 
СЛЕДВАЙТЕ ALISA TEXTILE В INSTAGRAM